Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

رفتار گله ای Essay

Open Document

Below is an essay on "رفتار گله ای" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

رفتار گله ای

رفتار گله‌ای (herd behavior) به رفتاری اطلاق می شود که در آن اشخاص بدون برنامه و فکر کردن، به صــــورت دسته جمعی، دست به اقدامی می زنند و از رفتار جمع تبعیت می کنند.
مثال ساده آن هر روز در ایستگاه های مترو قابل مشاهده است. وقتی شخص از قطار پیاده می شود و بدون اینکه راه خروج را بداند به دنبال جمعیت حرکت می کند. البته این نمونه یک رفتار گله ای بی خطر است که معمولاً سر انجام خوشی دارد، فرد درست در مسیر دلخواهش قرار می گیرد و از مترو خارج می شود، چون معمولا افرادی که در جلوی توده قرار گرفته اند راه را به نوعی بلد هستند؛ ولی اگر راه را اشتباه بروند بدون شک افرادی که در اثر رفتار گله ای به دنبال آنها رفته اند به مقصود خود نخواهند رسید.
رفتار گله ای در بازار به رفتار خاصی گفته می‌شود که تعدادی از عوامل بازار عمل یکسانی را در زمان خاصی از خود بروز دهند، مثلاً دارایی خاصی را در زمان خاصی خریداری کنند یا بفروشد.
دو گونه رفتار گله‌ای حقیقی (یا عمدی) و جعلی متمایز می‌شود.
رفتار گله‌ای جعلی به آن گونه رفتار یکسانی گفته می‌شود که به‌دلیل وجود اطلاعات روشن برای افراد بروز می‌کند. یعنی، تمام افراد جمع در نتیجه بررسی اطلاعات یکسانی به این نتیجه می‌رسند که عمل خاصی را انجام دهند. این‌گونه رفتار مشابه که مبتنی بر اطلاعات کافی است و بر مبنای پیروی از دیگران شکل نگرفته است، فاقد اکثر خصوصیات منفی رفتار گله‌ای عمدی است.
در رفتار گله‌ای حقیقی عمل مشابه عوامل بازار در نتیجه پیروی آن‌ها از یکدیگر می باشد

Show More


Citations

MLA Citation

"رفتار گله ای". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/--357578.html>

APA Citation

رفتار گله ای. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/--357578.html