Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Bulgaria Essay

  • Submitted by: anonymous
  • on November 24, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 776 words

Open Document

Below is an essay on "Bulgaria" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Междусъюзническата война се води между България и бившите й съюзнички от Балканския съюз (Сърбия, Гърция и Черна гора, подкрепени от Румъния и Турция през юни-юли 1913.

Причини и предистория

На 17 май 1913, при подписването на Лондонския мирен договор, който слага край на Балканската война, не са обсъждани териториалните противоречия между съюзниците. Но Сърбия и Гърция сключват таен договор два дни по-късно, насочен срещу България. Към тях се присъединява и Черна гора. Напрежението между страните от Балканския съюз ескалира и довежда до избухването на Междусъюзническата война. Освен това Великите сили в лицата на Австро-Унгария и Германия насърчават България, за да влезе тя във военен конфликт и по този начин да се унищожи Балканския съюз и руското влияние на Балканите. Русия обаче отправя предупреждение, че който пръв обяви война, ще носи отговорност за последствията.

Сърбия предявява претенции за земите на запад от р. Вардар, и иска ревизиране на българо-сръбския договор от 1912. Тя окупира спорната и безспорната зона в Македония. Гърция пък иска Южна Македония и част от Западна Тракия, и не освобождава населените с българи земи. Румъния от своя страна поисква Южна Добруджа. Турското правителство иска да възвърне старите си земи, които се намирали на запад от линията Мидия-Енос.

Претенциите на бившите съюзнички на България са неоснователни, тъй като България изнася почти цялата Балканска война на свой гръб и поема основните удари на турските войски. Освен това в Македония българското население е преобладаващо. Сръбските и гръцките войски упражняват насилие над българското население. Например на 19 юни, след престрелки с българската войска (5-13 юни), сръбската войска опожарява село Злетово (до Кочани) и изгаря населението му.


Разположение на армиите преди войната

Армиите на Сърбия и Гърция се съсредоточават на границите с България. След сключването на Лондонския мир, България прехвърля войските си от Източна Тракия на фронт от устието на р....

Show More


Citations

MLA Citation

"Bulgaria". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Bulgaria-356959.html>

APA Citation

Bulgaria. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Bulgaria-356959.html