Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Cadangan Membina Simulasi Kerja Paip Asa Essay

  • Submitted by: p67734
  • on November 24, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 1,527 words

Open Document

Below is an essay on "Cadangan Membina Simulasi Kerja Paip Asa" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1.0 PENDAHALUAN
1.1 TUJUAN KERTAS CADANGAN.
Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan
bagi perlaksanaan projek simulasi pengajaran topik Kerja Paip Asas Tingkatan 1 di SMK
Dato’ Syed Omar Alor Setar Kedah.
1.2 LATARBELAKANG
Matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dibentuk bertujuan membekalkan pelajar degan
kemahiran-kemahiran asas praktik, membina sikap berdikari dan keyakinan dalam
melaksanakan urusan hariannya. Penekanan kepada kaedah pengajaran yang melibatkan
latihan amali menjadikan pengajaran KHB memerlukan penggunaan BBM yang pelbagai dan
bersesuaian. Dalam sesebuah bilik darjah, setiap individu mempunyai psikologi dan kebolehan
intelek yang berbeza, lantaran itu pengajaran yang dirancang perlu sesuai, disusun (mengikut
tahap pelajar) dan disokong (dengan alat bantu mengajar) bagi merangsang perkembangan
potensi individu ke tahap maksimum.
Semasa proses pembelajaran Kemahiran Hidup, pelajar perlu bekerjasama dengan rakanrakan dalam projek kumpulan dan bekerja secara individu dalam projek individu semsa kerja
amali dijalankan. Pelajar akan membuat projek secara praktikal dalam memenuhi tuntutan kerja
kursus yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan dinilai. Guru Kemahiran Hidup
perlu dilengkapkan dengan kemahiran tertentu di semua bidang supaya dapat mengendalikan
proses pembelajaran dengan lebih cekap dan berkesan, khususnya ketika proses pengajaran
yang melibatkan kerja amali. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan dalam proses
pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan adalah Kaedah Simulasi. Kaedah Simulasi
merupakan satu kaedah pengajaran yang sengaja diwujudkan sama dengan keadaan dan
situasi sebenar dengan matlamat untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kaedah simulasi
yang diperkenalkan amat bersesuain digunakan didalam pembelajaran teori serta di sekolahsekolah yang tidak mempunyai kemudahan bengkel amali. Simulasi topik bertajuk kerja Paip
Asas yang akan dibina...

Show More


Citations

MLA Citation

"Cadangan Membina Simulasi Kerja Paip Asa". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Cadangan-Membina-Simulasi-Kerja-Paip-Asa-357423.html>

APA Citation

Cadangan Membina Simulasi Kerja Paip Asa. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Cadangan-Membina-Simulasi-Kerja-Paip-Asa-357423.html