Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Exersises Essay

  • Submitted by: anonymous
  • on November 25, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 653 words

Open Document

Below is an essay on "Exersises" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Шановні голово та члени комісії!      Для збереження стійкого положення на ринку кожне підприємство має здійснювати стратегічне планування: вибирати основні напрямки розвитку виробництва, розробляти стратегію поведінки на ринку, товарну стратегію, стратегію інновацій та ін. Актуальність даної теми пов‘язана із потребою дослідження специфіки стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
      Метою роботи є дослідження системи стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства та надання рекомендацій щодо її удосконалення.
      Об'єктом дослідження є організаційно-економічний механізм менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства.


      В першому розділі роботи проведено дослідження теоретичних засад стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності (слайд 2). Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення цієї мети.
      Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень керівництва підприємства, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації підтвердити свою місію й досягти своїх цілей.
      В сфері ЗЕД планування означає також уміння визначати мету ЗЕД як складової частини загальної системи внутрішнього планування. Основна мета ЗЕД не повинна розходитися із загальною метою підприємства, повинна бути спрямована на їх успішне здійснення за рахунок зовнішніх факторів економічного росту.
      Розробка стратегії діяльності підприємства здійснюється в декілька етапів (слайд 3). На першому етапі повинен бути проведений аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства та його виробничо-технічні можливості. Другий етап розробки стратегії пов’язаний з визначенням цілей та ключових проблем розвитку підприємства. На третьому етапі обґрунтування стратегії підприємства розробляються альтернативні варіанти розвитку підприємства....

Show More


Citations

MLA Citation

"Exersises". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Exersises-357808.html>

APA Citation

Exersises. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Exersises-357808.html