Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Happydiana Essay

  • Submitted by: happydiana
  • on November 25, 2012
  • Category: English
  • Length: 3,412 words

Open Document

Below is an essay on "Happydiana" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Контрольна робота   Закони постійного струму

1. Що називають електричним струмом?
2. На цоколі електричної лампи написано 3,5В; 0,28А. Обчислити опір спіралі.
А.0,08Ом     Б. 12,5Ом   В. 0,98Ом   Г. 0,9Ом
3. Яка кількість теплоти виділяється у провіднику з опором 6 Ом, якщо по ньому тече струм 4 А протягом 20с?
А. 1920Дж   Б. 480Дж   В. 53Дж   Г. 30Дж
4. Визначити питомий опір дроту, якщо відомо, що його довжина 4,2м, переріз 0,42мм2, а при напрузі 6В по ньому тече струм 0,5А.
А. 3(Ом·мм2)/м   Б. 0,2(Ом·мм2)/м   В. 1,2(Ом·мм2)/м   Г. 1,6(Ом·мм2)/м
5. При підключенні джерела струму з ЕРС 15B до деякого опору напруга на полюсах джерела дорівнює 9B, а сила струму в колі 1,5А. Знайдіть внутрішній опір джерела.
А. 5Ом   Б. 9Ом   В. 1Ом   Г. 4Ом
6. Електровоз розвиває силу тяги 270кН, споживаючи струм 1500 А. під напругою   1500В. Визначте швидкість електровоза, якщо ККД двигуна 92%.
7. У скільки разів збільшиться верхня межа шкали вольтметра з опором 1кОм, якщо до нього послідовно приєднати додатковий опір 9кОм?
8. На одній лампі написано “220 В, 100 Вт” на іншій “220 В, 40 Вт”. Опір якої лампи більший?
9. Знайти розподіл струмів і напруг, якщо R1=2Ом R2=4Ом R3=6Ом R4=10Ом Напруга на ділянці 100В
                    Контрольна робота   Закони постійного струму

1. При яких умовах виникає струм?
2. Сила струму через електричну лампочку кишенькового ліхтарика дорівнює 0,22А. Який заряд проходить через лампочку за 10с?
А. 46Кл   Б. 45Кл   В. 2,2Кл   Г. 0,022Кл
3. У провіднику, що має опір 25 Ом, за 5 с виділилося 500Дж теплоти. Яка сила струму в колі?
А. 2А   Б. 4А   В. 53А   Г. 2,5·103А
4. Довжина обмотки реостата з нікелінового проводу 200м, а переріз 1мм2. Визначте напругу на кінцях провідника, якщо сила струму 1,5А.
А. 5В   Б. 20В   В. 100В   Г.120В
5. Внутрішній опір батареї з ЕРС 3,6B рівний 0,1Ом. До батареї підключені паралельно три лампочки опором по 1,5Ом кожна. Знайдіть різницю потенціалів на клемах батареї.
А. 1.5В   Б....

Show More


  • Submitted by: happydiana
  • on November 25, 2012
  • Category: English
  • Length: 3,412 words
  • Views: 30
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Happydiana". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Happydiana-357658.html>

APA Citation

Happydiana. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Happydiana-357658.html