Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kaitan Antara 1Malaysia Dan Perlembagaan Malaysia Essay

  • Submitted by: lukakizi92
  • on November 16, 2010
  • Category: History
  • Length: 2,014 words

Open Document

Below is an essay on "Kaitan Antara 1Malaysia Dan Perlembagaan Malaysia" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

[Type the company name] |
[Type the document title] |
[Type the document subtitle] |
|
Se7en |
[Pick the date] |

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] |

PENDAHULUAN

Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai keunikan dari pelbagai sudut seperti budaya dan adat tempatan, rakyatnya dan sistem pentadbiran itu sendiri. Selepas berabad lamanya dijajah oleh kuasa besar seperti Portugis, Belanda, Britain dan Jepun, Tanah Melayu akhirnya telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Selaras dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1957, perlembagaan harus digubal demi memastikan kelancaran pentadbiran dan juga bagi menjamin keharmonian rakyat. Perlembagaan merupakan elemen utama kerana ia menjadi asas undang-undang untuk diikuti oleh semua rakyat tanpa mengira golongan umur, bangsa dan agama. Memandangkan Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, setiap kaum diberi keutamaan dalam membentuk perlembagaan Malaysia. Hal ini adalah supaya mengelakkan masalah perselisihan perkauman dan member hak sama rata kepada semua kaum. Oleh itu, generasi masa kini haruslah menghargai usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu dalam membentuk Perlembagaan Malaysia 1963. Adalah menjadi kewajipan kepada setiap individu di Malaysia untuk mengikut landasan yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Malaysia 1963.

DEFINISI PERLEMBAGAAN MALAYSIA 1963 DAN KONSEP SATU MALAYSIA

Dalam usaha mencapai kemerdekaan, Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC telah mencapai kemenangan yang besar dalam pilihan raya. Berikutan daripada itu, Suruhanjaya Reid telah menerima sebanyak 131 cadangan dari kalangan penduduk Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang baru bersama dengan perlembagaan untuk negeri Melaka dan Pulau Pinang...

Show More


Citations

MLA Citation

"Kaitan Antara 1Malaysia Dan Perlembagaan Malaysia". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Kaitan-Antara-1Malaysia-Dan-Perlembagaan-Malaysia-63591.html>

APA Citation

Kaitan Antara 1Malaysia Dan Perlembagaan Malaysia. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Kaitan-Antara-1Malaysia-Dan-Perlembagaan-Malaysia-63591.html