Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Образ Дитини У Творчості Ч. Діккенса Essay

  • Submitted by: Zoriana
  • on November 24, 2012
  • Category: English
  • Length: 7,695 words

Open Document

Below is an essay on "Образ Дитини У Творчості Ч. Діккенса" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………….....стор. 3-7
РОЗДІЛ І.   ОБРАЗ ДИТИНИ У РОМАНІ “ОЛІВЕР ТВІСТ”…стор. 8-14
РОЗДІЛ ІІ. ОБРАЗ ДИТИНИ У РОМАНІ “ДЕВІД КОПЕРФІЛД”…
стор.15-22
ВИСНОВКИ………………………………………………………стор. 23-25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………стор. 26

                                            ВСТУП
      Чарлз Діккенс – письменник, один з найвідоміших представників реалізму. Він відкриває собою новий етап в історії класичного реалізму і є представником реалістичного роману, головним завданням якого   було знайти в повсякденному житті конфлікти достатньої глибини, які могли показати справжнє обличчя сучасного суспільства.[ ] До англійського класичного реалізму належали також   Дж. Остін, сестри Бронте, Е.Гаскел, В. Теккерей, Е. Троллоп, Б Дізраелі та ін. Творчість представників цього художнього напряму вирізняла широка палітра проблем, що піддавалися аналізу: психологічні прояви людських характерів, соціальне життя героїв, світ речей і природи. Представники цього напряму шукали не красу, а правду. Їх творчості притаманний більший аналітизм, чіткість і конкретність у висловлюваннях, жорстке руйнування ілюзій, тісний зв’язок з конкретною ситуацією і обставинами. Реалісти ХІХ   ст. підкреслювали   соціальну зумовленість суспільних взаємовідносин. Вони досліджували зв’язок людини і середовища, вплив влади та   грошей на формування характерів. Творам представників класичного реалізму притаманні гуманізм та ідейність [ 9,58].
  Реалізмові як напряму, який утвердився в літературі 30 – 40х років ХІХ ст., відповідала певна система жанрів: прозові жанри (роман, повість, фізіологічний нарис). У цей час реалізм набуває чітко визначених ознак, що дало підставу дослідникам назвати його класичним. Найбільш помітним представником англійського класичного реалізму є Чарлз Діккенс.
  Чарлз Діккенс відразу заявив про себе як письменник   - урбаніст, твори якого читали представники всіх прошарків...

Show More


  • Submitted by: Zoriana
  • on November 24, 2012
  • Category: English
  • Length: 7,695 words
  • Views: 51
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Образ Дитини У Творчості Ч. Діккенса". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Obraz-Ditini-U-Tvorchosti-Ch-Dikkensa-356998.html>

APA Citation

Образ Дитини У Творчості Ч. Діккенса. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Obraz-Ditini-U-Tvorchosti-Ch-Dikkensa-356998.html