Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Spices Essay

  • Submitted by: pnntan
  • on November 23, 2012
  • Category: English
  • Length: 4,884 words

Open Document

Below is an essay on "Spices" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

CÁC LOẠI GIA VỊ ANH-VIỆT

THÁI THANH BÌNH(ST)

_ Cummin : thì là Ai Câp
_ Coriander / Cilantro : ngò
_ Coriander seeds : hột ngò
_ Chives : hẹ
_ Caramel : nước đường thắng vàng
_ Cardamom : bột đậu khấu
_ Cooking cream : kem nấu
_ Cornstars thickener / Cornflour thickener : bột bắp
_ Coconut milk / coconut cream : nước cốt dừa
_ Coconut juice : nước dừa
_ Coconut meat : cơm dừa
_ Candied coconut : mứt dừa
_ Coarse salt : muối hột
_ Chopped lemon goass : xả băm
_ Citronella : xả trắng
_ Chinese parky : ngò tàu
_ Cashew : hạt điều ăn
_ Cashew apple : cuống điều
_ Cinamon bark : vỏ cây quế
_ Cummin : ti ểu h ồi
_ Chan pei : trần bì / vỏ quýt khô
_ Colouring : phẩm màu ăn

Gia vị
A
_ Alum : phèn chua
_ Ammodium bicarbonate : bột khai
_ Annatto or annatto seeds : hột điều màu
_ Allspice : hột tiêu Jamaica ( hạt của một
cây thuộc họ Sim )
_ Anchovy paste : mắm nêm
_ Artificical sweetener : đường hóa học ,
chất ngọt giả
_ A clove of garlic : tép tỏi
_ Ash : tro

B
_ Barm : men ( rượu )
_ Backing powder : bột nổi
_ Bean paste : tương đậu
_ Bread crumps : bánh mì vụn
_ Borax : hàn the
_ Bay : cây nguyệt quế
_ Bean sprout : giá
_ Bean curd sheete : tàu hũ ki
_ Brown sugar : đường vàng
_ Beurre ( Fr ) / butter ( E ) : bơ
_ Black pepper : tiêu đen
_ Buld : củ ( hành , tỏi … )
_ Barley sugar : kẹo mạch nha
_ Baking powder : bột nổi
_ Baking soda : bột soda
_ Bay Leaves : lá thơm
_ Black moss : tóc tiên

D
_ Dates : chà là
_ Dried orange peel : vỏ cam
_ Dried mandarin peel / tangerine peel : v ỏ quýt
_ Dried lime peel : v ỏ chanh
_ Dried Lily Flower : kim châm
_ Dried Sea Weed : thổ tai / phổ tai
_ Dills : Thì là hay thìa là

E
_ Eggplant : cà tím
_ Elsholtzia : rau kinh giới
_ Extract pandan flavour : dầu lá dứa

C
_ Cinammon : quế
_ Clove : đinh hương
_ Cheese / fromage ( Fr ) : phô mai , phó
mát
_Chilli ( US ) / Chilli sauce ( EN ) : tương
ớt
_ Chilli powder : ớt bột
_ Chilli oil : dầu ớt
_...

Show More


Citations

MLA Citation

"Spices". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Spices-356896.html>

APA Citation

Spices. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Spices-356896.html