Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

The Report Internship

  • Submitted by: nguyenthanhnga
  • on November 24, 2012
  • Category: English
  • Length: 643 words

Open Document

Below is a free excerpt of "The Report Internship" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP 2
-----oOo-----
1. Lời giới thiệu-phần mở đầu :
a.       Lịch sử hình thành & phát triển của doanh nghiệp .
b.       Qui mô hoạt động , các loại hình sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp.
2.Cơ cấu tổ chức – nhân sự hành chính :
a.       Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp
b.       Giới thiệu sơ lược về bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.
3.Các công việc cụ thể được phân công trong thời gian thực tập :
a.       Liệt kê các phần việc đã được phân công theo từng thời điểm thực tập   .
b.       Phân tích ứng dụng các phần lý thuyết đã học vào công việc cụ thể khi thực tập .
4.Các khó khăn và thuận lợi trong thời gian thực tập :
                  Diễn giải các khó khăn và thuận lợi gặp phải trong thời gian thực tập và cho biết cảm
                  tưởng của bạn trong quá trình thực tập .
5.Kiến nghị :
        Đề xuất các biện pháp giúp cho các bạn sinh viên khóa tiếp theo sẽ thuận tiện
        hơn   khi thực tập tại doanh nghiệp ...
6. Kết luận.
  Nhận xét tổng quan về chương trình thực tập , đúc kết các kết quả thực tế đạt được
  và cho biết định hướng   trong công việc tương lai của bạn sau khi bạn đã có kinh
  nghiệm thực tế qua quá trình thực tập .

Property Information:
Located in the heart of backpacker district of Ho Chi Minh City, GOLDEN WIND HOTEL is a modern, safe, clean, comfortable, warm-hearted .

Situated in an alley (directly back of Pham Ngu Lao Street), our hotel offers you a quiet place to relax after a day out with full of fun. 24 hours reception, laundry service, taxi booking ... We have single bed, twin beds, double bed, triple bed room with full option as A/C , hot shower, telephone, refrigerator, tea and coffee maker in room, hair-dryer,working desk,mini bar ,cable FLAT TV with CNN, NHK, HBO, ESPN....

Triple room : 3 single beds with balcony and other kind of rooms aslo with window The cozy bed room with one comfortable double large bed sized 1,6mx2m draped with special linen...

Show More


Citations

MLA Citation

"The Report Internship". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/The-Report-Internship-357070.html>

APA Citation

The Report Internship. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/The-Report-Internship-357070.html